Waarom meditatie?

  • By admin
  • 26 oktober 2015

 

“Het openen wat afgesloten is

In balans brengen wat reactief is

Verkennen wat verborgen ligt”

Openen wat afgesloten is:

 

Doordat we zo vaak in gedachten zijn en niet bij het moment en in direct contact met de ervaring van dit moment zijn we afgesloten van onze zintuigen. Meditatie helpt ons om weer het contact met het momentane te herstellen door middel van het openen van onze zintuigen. We leren weer te voelen, te ruiken, te zien en te horen.

Het lijkt zo simpel en zo’n open deur maar juist onlangs was er bij 1 van de cursisten van de Mindfulnesstraining een diepe ontroering en verdriet nadat zij voor het eerst de bodyscan had gedaan. Sinds lange lange tijd ervoer zij door de bodyscan en de oefening om met opmerkzame aandacht naar haar lichaam te gaan, hoelang gelden het was dat zij zo in contact was met haar lichaam. Het zijn niet alleen onze zintuigen die zich openen. Doordat we opmerkzame aandacht richten op de ervaringen in ons lichaam ontdekken we dat er spanning is, energie die niet stroomt , spieren die vastzitten enz.

Verkennen wat verborgen ligt:

En zo kunnen we de ervaring van pijn gaan zien. Daarbij is het van belang dat we 2 soorten pijn kunnen tegen komen.  Echte pijn die “gevaar” betekent en die we serieus moeten nemen en :De pijn die weer overgaat als we opstaan van ons kussentje. Goldstein noemt dat ook wel dhammapijn. Als we  ons echt open stellen voor deze pijn en erbij aanwezig kunnen blijven gaan we de essentie, de realiteit van de pijn beter zien. We zien dan namelijk dat de pijn niet alleen maar pijn is of mijn pijn of mijn knie die pijn doet maar we gaan zien dat de pijn komt en gaat en voortdurend verandert. We gaan pijn los zien van het concept pijn en krijgen inzicht in de werkelijke aard van het verschijnsel pijn: het verandert voortdurend het is niet iets vasts en we hebben er geen controle over.

In balans brengen wat reactief is:

Dit  gaat over onze geest. Onze geest is voortdurend bezig om  het 1 af te wijzen en voorkeur te hebben voor het andere. We oordelen, veroordelen. Dat is op zich nog niet het ergste maar wat we vervolgens doen is dat we ons ermee identificeren. We nemen datgene wat  voortkomt uit onze impressie op de wereld aan als waarheid. Vanuit die waarheid gaan we vervolgens leven.

Opmerkzaamheid, het oefenen van aandachtig gewaar  zijn helpt ons om een meer gelijkmoedige houding te ontwikkelen. en daarmee  onszelf  in staat te stellen, milder en meer vanuit verbondenheid dan vanuit af gescheidenheid ons te verhouden tot de wereld en de mensen in onze wereld. Er ontstaat een meer open gewaar zijn en de geest komt steeds meer en meer in balans.

Waarom Meditatie?

Als we mediteren en opmerkzaamheid ontwikkelen zijn we steeds meer en meer in staat om ons werkelijk te verbinden met onszelf, de ander en het hele leven. Wil jij ook een leven waarbij je het gevoel hebt dat je vol-uit leeft? Geef je dan op voor een van onze trainingen!

Back To Top