Compassietraining

6 weken


  In onze cultuur ervaren veel mensen psychische problemen, hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. We kunnen somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor onszelf en anderen te ervaren. We kunnen vluchten in isolement of ons storten in bezigheden of relaties die ons niet echt voldoening geven.

  Gesprekstherapieën bieden niet altijd een oplossing. Soms geven zij wel inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (‘Ik snap het wel, maar voel het niet’).

   

   

  Juist dan valt compassietraining te overwegen, waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren.

  De Compassietraining is bedoeld voor hen die zich (deels) in bovengenoemde beschrijvingen herkennen en eerder de mindfulness cursus (MBSR/MBCT) hebben gevolgd. De compassietraining bouwt daar namelijk op voort en is geschikt voor hen die gemotiveerd zijn tot nader zelfonderzoek en aan de eigen ervaring willen toetsen wat heilzaam voor hen is en wat niet. Met name is deze cursus bedoeld voor mensen die wel ondervonden hebben dat mindfulness beoefening hen goed doet, maar die moeite hebben deze in hun leven te integreren en een milde, vriendelijke houding daarbij te ontwikkelen. Bij deelnemers wordt gesuggereerd dat zij gedurende de training dagelijks ¾ à 1 uur tijd vrijmaken voor oefeningen.

  De 6 weken durende cursus Compassietraining, is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie.

   

  Naast het verder trainen van mindfulness komt o.a. het volgende aan bod: Het erkennen van pijn en lijden en hoe ons brein en organisme is geëvolueerd om ons te helpen overleven. Inzicht in de drie centrale emotie regulatiesystemen, gericht op veiligheid, bevrediging en sociale verbondenheid. Hoe de drie systemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bv. door schaamte, zelfkritiek en de innerlijke pestkop. Onze gedeelde menselijke conditie (Common Humanity) en dat waar we niet voor gekozen hebben, is niet onze fout.

   

  Hoe mentale voorstellingen de emotie regulatiesystemen kunnen beïnvloeden en compassiebeoefening de balans kan helpen herstellen. Oefenen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, visualiseren, spreken en handelen. De training is ontwikkeld door Erik van den Brink (psychiater) en Frits Koster en is onder meer gebaseerd op het werk van Paul Gilbert, Christopher Germer, Tara Brach en Kristin Neff. Net als bij de mindfulnesscursus zijn de voornaamste leermeesters de eigen ervaring en de uitwisselingen in de groep.

   

   Compassietraining 

  6 weken

  Zie voor de eerstvolgende startdata de agenda

  Training
  6 bijeenkomsten van 2,5 uur

  Locatie
  Gooszenstraat 1, Deventer

  Kosten
  €350,-

  Meld je nu aan voor deze training AANMELDEN

  Back To Top