CSR methodiek

Wat is CSR?

  De CSR methodiek

  CSR staat voor Chronische Stress Reversal, een door Sonja van Zweden sinds 1985 ontwikkelde behandelmethode voor stress gerelateerde klachten, die het gevolg zijn van een lange periode van overbelasting of roofbouw. Roofbouw ontstaat door een structurele verstoring van het evenwicht tussen belasting en herstel. Beginnend met allerlei “vage” klachten, is een scala van lichamelijke en psychische klachten in toenemende ernst het gevolg, met totale uitputting als eindstation.

  Veel processen in ons lichaam, en daarmee ook ons functioneren, worden gestuurd door nauwelijks door de wil beïnvloedbare systemen, zoals het autonome zenuwstelsel en het hormoonsysteem. Deze systemen spelen een belangrijke rol bij stress en grote inspanningen, waarbij ons lichaam in een alarmtoestand verkeert. Indien die alarmtoestand (de stressfysiologie) ten gevolge van chronische stress aanhoudt, raken het autonome zenuwstelsel en het hormoonsysteem op de lange duur ontregeld, wat weer leidt tot de genoemde klachten en functioneringsproblemen.

  CSS 

  Chronische overbelasting gevolgd door te weinig herstel, leidt tot ontregeling van psycho-fysiologische balans. Het CSR Centrum hanteert hier de term Chronische Stress Syndroom (CSS).

  Bij CSS en vergelijkbare beelden als burnout is er dus sprake van een lichamelijke ontregeling, die zowel fysieke als psychische klachten veroorzaakt. Deze ontregeling houdt zich na verloop van tijd zelf in stand, waardoor “een paar weekjes rust nemen” niet tot verbetering leidt en in veel gevallen zelfs een verslechtering te zien geeft.

  Door het accent dat de CSR-methode legt op het fysiologisch disfunctioneren, onderscheidt zij zich van de cognitief gerichte aanpak. Daarnaast grijpt de CSR-methode in op het mentale en gedragsmatige niveau.

  Doorbreken stresspatroon 

  CSS kan niet door rust alleen ongedaan gemaakt worden. De chronische alarmtoestand jaagt de cliënt steeds verder op, tot een punt waarop ‘decompensatie’ optreedt. Herstel is pas mogelijk als de ontregeling van het stressmechanisme en andere fysiologische en psychologische effecten worden doorbroken en gekeerd.

   

  Back To Top