Stress checklist

Lichamelijke klachten
 • Energieproblemen: te actief of apathisch
 • Vermoeidheid, vermoeibaarheid, uitputting
 • Gespannenheid, niet meer kunnen ontspannen
 • Slaapstoornissen (in-/ doorslapen/ diepte)
 • Hoofdpijn, nek-/ rug-/ spierpijn
 • Trillen, transpireren
 • Hartklachten (kloppingen, ritme)
 • Bloeddrukklachten (te hoog/ te laag)
 • Hyperventilatie/ benauwdheid
 • Maag-/ darmklachten, (maagpijn, misselijkheid, constipatie,diarree)
 • Eetlust (te veel, te weinig)
 • Hypoglycaemie, type 2 diabetes
 • Menstruatieklachten
 • Seksuele klachten (zin in seks, erectie)
 • Verzwakte weerstand
 • Allergieën
Emotionele klachten
 • Angsten
 • Grote schrikachtigheid (bijv. schrikken als de telefoon gaat)
 • Onzekerheden
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Gevoel van machteloosheid
 • Depressie, somberheid
 • Niet meer kunnen genieten
 • Gevoel van leegte
 • Gevoel van uitzichtloosheid, wanhoop
 • Nergens meer zin in hebben, tegen alles opzien
 • Geen interesse meer hebben
 • Zorgelijkheid
 • Schuldgevoelens
 • Emotioneel niet genoeg afstand kunnen houden
 • Labiliteit (snel uit uw evenwicht zijn)
 • Overprikkeldheid (de supermarkt is ‘te druk’)
Gedragsmatige klachten
 • Werk mee naar huis nemen, zonder pauze doorhollen
 • U voortdurend haasten
 • Grenzen niet meer ervaren/ respecteren van uzelf en anderen
 • Geïrriteerdheid, agressiviteit, ongeduld, ruzieachtigheid
 • ‘Vooruitvluchten’, noodsprongen (‘met een nieuwe auto zal alles beter
 • gaan’)
 • Geen nee durven zeggen, niet genoeg delegeren
 • Fouten/ vergissingen maken
 • Traagheid, niet op gang kunnen komen
 • Sociaal terugtrekgedrag
 • Initiatiefloosheid
 • Toename roken, drinken, medicijngebruik, koffie, fastfoodconsumptie
 • Toename ‘hanggedrag’: te lang TV, kroeg, bij vrienden, te laat naar bed, te laat op
 • Uitstellen van moeilijke dingen, ontken- en vermijdingsgedrag
 • Zelfverwaarlozing, niet meer weten wat u nodig hebt
 • Impulsief, te extreem reageren
 • Alles met controlegedrag proberen op te lossen
 • Te perfectionistisch bezig blijven, in details verzinken
Cognitieve klachten
 • Aandachtproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Geheugenproblemen
 • Problemen met informatieverwerking en leren
 • Piekeren/malen
 • Problemen met plannen en organiseren
 • Problemen met het scheiden van hoofd- en bijzaken, met het vasthouden van de rode draad
 • Problemen met overzicht houden en tijdsbewaking
 • Problemen met dingen tegelijk doen
 • Besluiteloosheid, twijfelzuchtigheid
 • Vergissingen, fouten maken
 • Verlaagd werktempo
 • Associatief denken i.p.v. logisch
 • Redelijkheid en betrekkelijkheid uit het oog verliezen
 • De realiteit niet meer goed onder ogen zien (schuldgevoel, uzelf niet meer op waarde kunnen schatten, achterdocht)

 

 

Bekijk ons Stress- en Burn-out aanbod Stress / Burn-out

Back To Top